:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th

ชื่อ: ทอดต้นดอกเงิน ณ วัดป่าญาณทัสสี หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู

10 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสมโภชน์ ไชยธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า นางจุฑามาศ ไชยธรรม ภริยานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า นางนัยรัตน์ สุเสถียรพงศ์ นายชลรันย์ พันเมืองอมร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า นายธนโชติ สอนจันดา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า นางสุภา แก้วชัยภูมิ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า นายปิยะวัฒน์ ดุษฎีวิริยะกุล ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมพัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่น กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบ้านหว้า ร่วมทอดต้นดอกเงิน ณ วัดป่าญาณทัสสี หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู ตำบลบ้านหว้า การนี้ ท่านนายกฯ ได้มอบผัดไทยให้เป็นโรงทาน โดยการควบคุมของนางจุฑามาศ ไชยธรรม ภริยาท่านนายก พร้อมทีมงาน
***การนำรูปขึ้นสู่สาธารณะครั้งนี้ ทางเพจมิได้จะทำการละเมิดแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงกิจกรรมของทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้าเท่านั้น
***สามารถติดตามได้ที่เพจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร