:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th

ชื่อ: มอบสิ่งของให้ผู้ด้อยโอกาส 3 หมู่บ้าน 3 ครัวเรือน

20 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 20 ต.ค. 2565 เวลา 14.00 น. นายสมโภชน์ ไชยธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า นางสุภา แก้วชัยภูมิ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้านายมงคล ดีเลิศ นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า มอบสิ่งของให้ผู้ด้อยโอกาส 3 หมู่บ้าน 3 ครัวเรือน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านหว้า หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู หมู่ที่ 9 บ้านเต่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีพ และการอยู่ร่วมกับสังคม
***การนำรูปขึ้นสู่สาธารณะครั้งนี้ ทางเพจมิได้จะทำการละเมิดแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงกิจกรรมของทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้าเท่านั้น
***ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้อีก 1 ช่องทางที่เว็บเพจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร