:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th

ชื่อ: ลงสำรวพื้นถนนเสียหาย หมู่ที่ 11 ทางไปหมู่ที่ 8

20 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 20 ต.ค. 2565 เวลา 15.00 น. นายสมโภชน์ ไชยธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า นางสุภา แก้วชัยภูมิ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า นายมงคล ดีเลิศ นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า หลังจากมอบสิ่งของให้ผู้ด้อยโอกาส ระหว่างเดินทางกลับสำนักงาน ได้เห็นถนนภายในพื้นที่รับผิดชอบ จึงลงไปดู และสำรวจถนนที่ชำรุดเสียหาย เพื่อนำมาพิจารณาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางซ่อมแซมแก้ไขต่อไป พิกัดหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ทางไปท้ายบ้านหนองคู หมู่ที่ 8
***ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้อีก 1 ช่องทางที่เว็บเพจ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร