:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th

ชื่อ: สำรวจเส้นทาง และซ่อมบำรุงรักษา ตามมาตรการ "ฝนหมด ถนนเรียบ"

21 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมโภชน์ ไชยธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า นายชลศรันย์ พันเมืองอมร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า นายสุนิพนธ์ ทองสี เลขานุกการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า นายธนโชติ สอนจันดา รองปลัด นายปิยะวัฒน์ ดุษฎีวิริยกุล ผอ.กองช่าง ออกสำรวจเส้นทาง และซ่อมบำรุงรักษาทาง ตามมาตราการที่ตั้งใจทำให้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร ซึ่งใกล้เข้าฤดูเก็บเกี่ยว "ฝนหมด ถนนเรียบ" หลายเส้นทาง หลายหมู่บ้าน ได้แก่
เส้นหมู่ที่ 2 บ้านหว้า ไปบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4
เส้นหมู่ที่ 4 บ้านโคกสูง ไปบ้านเหล่านางาม หมู่ที่ 10
เส้นหมู่ที่ 10 บ้านเหล่านางาม ไปถึงติดรอยต่อ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง
หมู่ที่ 11 บ้านเหล่านาดี ลงถนนลาดยาง จากขอนแก่น - มัญจา ถึงท้ายหมู่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านเหล่านาดี ซ่อมถนนที่ขำรุดเสียหาย
***ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้อีก 1 ช่องทางที่เพจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร