:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th

ชื่อ: มอบสิ่งของผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 - 13

25 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมโภชน์ ไชยธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า นางนัยรัตน์ สุเสถียรพงศ์ นายชลศรันย์ พันเมืองอมร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า นาวสุภา แก้วชัยภูมิ หน.สป. นายมงคล ดีเลิศ นักพัฒนาชุมชน นายระเบียบ พระธานี ประธานสภา นายไชยา จันทสี นายชำนาญ จันทวิบูลย์ นายลำพูน รสโสดา นายมนัส แก้วจันทร์เหล่า นายพิชชากร แสงชารี สมาชิกสภาร่วมแจกสิ่งของอุปโภคให้กับพี่น้องประชาชนที่ และร่วมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทั้ง 13 หมู่บ้าน
***การนำรูปขึ้นสู่สาธารณะครั้งนี้ ทางเพจมิได้จะทำการละเมิดแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงกิจกรรมของทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้าเท่านั้น
***ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้อีก 1 ช่องทางที่เว็บเพจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร