:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th

ชื่อ:

28 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

เวลา 09.30 น. นายสมโภชน์ ไชยธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ได้รับเกียรติจากโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชาชนุกูล ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง 1เทอมที่ผ่านมา โดยมีนายมงคล ดีเลิศ นักพัฒนาชุมชน (ผู้ติดตาม) 

                ผู้ร่วมประชุมประกอบไปด้วยกำนันตำบลบ้านหว้า นายมงคล หาญห้าว สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 นายประทีป วิเชียร และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

***การนำรูปขึ้นสู่สาธารณะครั้งนี้ ทางเพจมิได้จะทำการละเมิดแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงกิจกรรมของทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้าเท่านั้น

***ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้อีก 1 ช่องทางที่เว็บเพจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร