:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

22 ก.พ. 2564

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


jobs_122_2022_9_24_709570.pdf