:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th

ชื่อ: ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

4 มี.ค. 2564

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร