:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th

ชื่อ: เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า

30 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ  ณ  วันที่ 30 เดือน  กันยายน พ.ศ.2565

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_128_30_507967.pdf