:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th
กองการศึกษา
นางประทุมพร พลเรือง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 043001932
นางสาวบังอร เสนเหลา
นักวิชาการการศึกษา
โทร. 043001932
นางสาววิราภรณ์ สร้อยปุ
ครู คศ.1
โทร. 043001932
นางสาววาสนา คำสุข
ครู คศ.1
โทร. 043001932
นางสาวนฤมล ทัพซ้าย
ครู คศ.1
โทร. 043001932
นางศิริลักษณ์ วัชโรดม
ครู คศ.1
โทร. 043001932
-
-
โทร. 043001932
นางวรรณิภา นามสมบัติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 043001932
นายรัชกาล เล่ห์รักษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 043001932
นางสาวสุดาพร แสนจิว
พนักงานจ้าง
โทร. 043001932
นางทองไสย์ เฝ้าทรัพย์
พนักงานจ้าง
โทร. 043001932