:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th

ชื่อ: โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองทุ่ม จำนวน 2 ช่วง สายรอบบ่อขยะ

วันที่ลงประกาศ: 5 ก.ค. 2565

รายละเอียด: โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองทุ่ม จำนวน 2 ช่วง สายรอบบ่อขยะ


file