:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th

ชื่อ: ปะกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และรางวี คสล. หมู่ที่ 1 บ้านเหล่านาดี สายบ้านนางอัมพร สีขน ถึงบ้านนายสุริยา มูลมา

วันที่ลงประกาศ: 14 พ.ย. 2565

รายละเอียด:


file