:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th

ชื่อ: ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110 กิโลวัตน์ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ(4ประตูแบบยกสูง) จำวน 1 คัน

วันที่ลงประกาศ: 9 พ.ค. 2565

รายละเอียด: ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110 กิโลวัตน์ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ(4ประตูแบบยกสูง) จำวน 1 คัน


file