:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้าประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่อนยนต์สูงสุดไม่ต่่ำกว่า110 กิโลวัตน์ ชนิดขับเคลื่อน2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ(4ประตูแบบยกสูง) จำนวน 1 คัน

วันที่ลงประกาศ: 3 พ.ค. 2565

รายละเอียด: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้าประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่อนยนต์สูงสุดไม่ต่่ำกว่า110 กิโลวัตน์ ชนิดขับเคลื่อน2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ(4ประตูแบบยกสูง) จำนวน 1 คัน


file