:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหว้า สายบ้านแม่กุหลาบ ถึงหนองป่าค่า จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 21 พ.ย. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_607_29_31_803.pdf