:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th

ชื่อ: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านเหล่านาดี สายนาหลุมถึงหนองพันกอง

วันที่ลงประกาศ: 7 ก.ย. 2565

รายละเอียด: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านเหล่านาดี สายนาหลุมถึงหนองพันกอง


file

procurement_plan_592_2022_9_24_939111.pdf