:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า เรื่องแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เพิ่มเติมกรณีใช้จ่ายเงินสะสม)(แบบ ผด.2)

วันที่ลงประกาศ: 6 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า เรื่องแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เพิ่มเติมกรณีใช้จ่ายเงินสะสม)(แบบ ผด.2)


file

purchases_file_640_48_58_711.pdf