:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 043-001932 อีเมล์ saraban@banwa.go.th

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (แบบธรรมดา) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำ

วันที่ลงประกาศ: 7 ก.ย. 2565

รายละเอียด: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (แบบธรรมดา) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กททรอนิกาศ์ (e-bidding)


file

purchase_win_588_2022_9_24_897998.pdf

purchase_win_588_2022_9_24_899493.pdf